Ślubowanie Rady Duszpasterskiej transparent

8 stycznia 2023 roku nowa Rada Duszpasterska przed przewodniczącym Rady –  proboszczem ks. Krzysztofom Kwiatkowskim złożyła swoje ślubowanie na pięcioletnią kadencję.

Rada jest organem doradczym dla księdza proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej.