Skarbiec

Sala ta nazywana była paradną lub kapitularzem, tutaj kapituła gromadziła się na zebrania. Dzisiaj nazywa się ją skarbcem, ponieważ przechowywano tu niegdyś cenne przedmioty kultu. Skarbiec posiada podwójne sklepienie. Na wyższym sklepieniu Mayer odtworzył przygodę Heliodora opisaną w 2 Księdze Machabejskiej.

Heliodor na polecenie króla miał ograbić skarbiec w świątyni jerozolimskiej. Podczas rabunku ukazał się biały koń, a na nim siedzący młodzieniec. Koń przednimi kopytami zawisł nad Heliodorem. Dwaj inni młodzieńcy biczami zadawali mu wiele uderzeń (por. 2 Mch 3, 1-40). Plan nie powiódł się.

Mayer zostawił tu przestrogę dla tych, co wyciągają ręce po rzeczy przeznaczone dla chwały Bożej.


Dolne części ścian wypełnia malowana architektura, wazony i postacie w rogach sali.


Freski w zakrystii kanonickiej, w skarbcu to autentyczne dzieło Mayera w przeciwieństwie do zakrystii akustycznej, która po wojnie została odbudowana i pokryta freskami dopiero w latach pięćdziesiątych.