ŚDM Archikatedra transparent

Doświadczyliśmy w tych dniach powszechności Kościoła, gromadzącego w jedno ludzi z różnych języków i narodów. Jutro nasi goście wyjeżdżają do Krakowa, by umocnić swą wiarę w spotkaniu z Piotrem naszych czasów, papieżem Franciszkiem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli do swych domów gości z zagranicy.