Bóg powołał z nicości do istnienia stworzenia duchowe i materialne, tzn. aniołów i świat ziemski. We wszechświecie te dwie rzeczywistości: widzialna i niewidzialna przenikają się wzajemnie. Dobre duchy – aniołowie uwielbiają Boga i opiekują się ludźmi. Upadłe anioły (złe duchy) odrzuciły Go i chcą nas unieszczęśliwić.

My, ludzie stworzeni na obraz Boży, łączymy w sobie ducha i materię, które tworzą w nas jedną naturę. Cała osoba ludzka, czyli ciało i dusza, jest przeznaczona, by stać się świątynią Ducha Świętego.  Naszym zadaniem jest coraz bardziej upodabniać się do Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka.

Czy nie skupiam się przesadnie na trosce o ciało i jego potrzeby? Czy szanuję moje ciało i dbam o nie, jako świątynię Ducha? Na ile to, co materialne, podporządkowuję wartościom duchowym?

Na ile mam świadomość obecności duchów wokół mnie: złych, które mi zagrażają, oraz dobrych, które niosą mi pomoc?