Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania:

  • stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,
  • dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Do Rodziny zapraszamy:

  • czcicieli bł. Edmunda;
  • tych, którym jest bliskie nasze zatroskanie o dziecko, ludzi chorych i biednych;
  • nasze rodziny i przyjaciół.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP jak i członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat bł. Edmunda.

 Charyzmat ten cechuje:

  • miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa Sługi;
  • żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność;
  • duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

    Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Podczas VII pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999r. wyniósł do chwały błogosławionych sługę Bożego Edmunda Bojanowskiego, ustanawiając wspomnienie jego święta w dniu narodzin dla nieba na dzień 7 sierpnia.