1. Dzisiejsza uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego jest pamiątką dnia jego przeznaczenia na wyłączną służbę Bogu dnia 9 czerwca 1604 r. Wielu z nas świętuje imieniny i każdy kościół ma dzień patrona, dzień odpustu parafialnego. Podobnie do naszych urodzin, kościoły mają swój dzień narodzin, czyli rocznicę poświęcenia na służbę Bogu. Dzisiejsza uroczystość jest dniem wdzięczności za ten kościół, jak również za nasze powołanie do bycia w Kościele i trwania w łasce Chrystusa, naszego Pana.
  2. Dziękujemy za posługę Słowa diakonowi Piotrowi, który pochodzi z naszej parafii. Dziękujemy także za złożone dziś ofiary na tacę, które są przeznaczone na seminarium duchowne w Lublinie.
  3. W poniedziałek podczas Mszy św. o godz. 19.00 ks. Hubert Wysmulski, wikariusz naszej parafii, będzie wraz z kolegami z roku obchodził 21. rocznicę święceń. Zapraszamy do modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
  4. W tym tygodniu wspominamy: we środę błogosławionych męczenników II wojny światowej – biskupa Władysława Gorala, księży Kazimierza Gostyńskiego, Stanisława Mysakowskiego i Antoniego Zawistowskiego. W czwartek wspomnienie św. Antoniego, w piątek bł. biskupa Michała Kozala.
  5. Łączników i należących do Rady Duszpasterskiej zapraszamy w sobotę 15 czerwca na godz. 12.00 do klasztoru ss. Szarytek przy ul. Dolnej 3 Maja 4.
  6. W następną niedzielę w naszym kościele spotkamy wolontariuszy z lubelskiego Centrum Wolontariatu. Po Mszach świętych będą prowadzić zbiórkę pieniędzy do puszek na pomoc osobom wychodzącym z bezdomności.

Słowo życia:

Jesteśmy świątynią Boga

i Duch Boży w nas mieszka

Niech Bóg będzie uwielbiony w pięknie kościoła archikatedralnego, niech będzie także uwielbiony w życiu każdego z nas, którzy budujemy Kościół przez wiarę, nadzieję i miłość.

Niech Boże błogosławieństwo umacnia naszą świadomość obdarowania łaską i powołania do bycia świątynią Boga.

9 czerwca 2024 r.