Rekolekcje dla Łączników transparent

W dniach od 14 do 15 listopada 2015 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla łączników. Uczestniczyło w nich ok. 30 osób. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Po niej ks. Adam zaznaczył, że treść dni skupienia będzie skrótem zaplanowanych na ten rok wydarzeń parafialnych. Odwołują się one do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.

14.11.2015 Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się od pracy w grupach. Zastanawiano się w nich nad znaczeniem, funkcją drzwi (odwołując się tym samym do zaplanowanego na grudzień otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie i następnie w katedrach świata). Następnie było pochylenie się nad tekstami: biblijnymi z Apokalipsy św. Jana (odnoszącymi się do drzwi) oraz fragmentu bulli „Misericordiae vultus” . W kolejnym etapie spotkania uczestnicy dzielili się pragnieniami towarzyszącymi wszystkim ludziom, aby później odkryć, że pragnienia Boga i ludzi są takie same. W związku z tym zrodziło się pytanie: dlaczego człowiek nie ma w sobie pokoju? Chcąc znaleźć odpowiedź zaczęto analizować, co znaczy królować po ludzku, a co królować po Bożemu. Ludzkie królowanie przypomina władzę absolutną – dyktaturę, zaś królowanie Boże oparte jest na miłości, pokorze, służbie, otwartości i rozwoju. Idąc dalej uczestnicy doszli do 2 filarów miłosierdzia.   Ważne jest przebaczenie i pojednanie – popatrzono na związek elementów pojednania między ludźmi a warunkami sakramentu. Pod koniec uczestnicy skupili swoją uwagę na uczynkach miłosierdzia.

15.11.2015 Podczas drugiego dnia – a raczej przedpołudnia – rekolekcji uczestnicy zobaczyli, jakie mogą być zagrożenia w czynieniu miłosierdzia i jaką postawę wewnętrzną powinno się mieć. Wysłuchano, jak ważne są kolejne części Eucharystii oraz na co trzeba zwracać uwagę, by mogła z niej płynąć siła do czynienia miłosierdzia. Msza święta – źródło i centrum życia Kościoła – stanowiła najważniejszy i końcowy element rekolekcji.

Zobacz galerię zdjęć