Rekolekcje dla Łączników transparent

W dniach od 4 do 5 lutego 2017 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla osób zaangażowanych w odnowę parafii. Uczestniczyło w nich ok 28 osób. Tematem spotkania było: „Idźcie i głoście”.

Sobota 04.02.2017

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą. Następnie ks. Adam przypominał nam, dlaczego mamy iść i głosić.  Nawiązując do tegorocznych wydarzeń parafialnych mówił, że poprzez chrzest św. staliśmy się dziećmi Boga Ojca i uczniami Jezusa. Zostaliśmy włączeni w misję Chrystusa – misję Kapłana, Proroka i Króla. W tym momencie odwołaliśmy się do rekolekcji z 2015r., podczas których mówiliśmy, co znaczy królować. Następnie przeszliśmy do misji prorockiej oraz kapłańskiej.

W podziale na grupy uczestnicy spotkania dzielili się świadectwami, dotyczącymi osób będącymi w ich życiu w którymś momencie prorokami. Nieco trudniejszym zadaniem, ale równie chętnie podjętym, było dzielenie się świadectwem sytuacji, w którym to sami uczestnicy byli prorokami dla innych.

Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzi na pytanie: jak mamy głosić? Pomocą były przygotowane na kolorowych kartkach przez p. Olę fragmenty wypowiedzi papieża Franciszka ze ŚDM w Krakowie. A więc: jak? – w konkretnych sytuacjach naszego życia, wszędzie, gdzie jesteśmy posłani, np. w naszych rodzinach, w pracy, w parafii, w życiu osób konsekrowanych czy w osamotnieniu i w chorobie.

Następnie zastanawialiśmy się, co w nas samych przeszkadza lub pomaga pełnić naszą misję. Mogliśmy również przestrzec się przed ewentualnymi przeszkodami i udzielić wskazówek, aby nie zniechęcać się na drodze służby Chrystusowi.

Niedziela 05.02.2017

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od krótkiego podsumowania. Następnie ks. Adam pokazał powiązanie okresów Roku Liturgicznego z omawianymi sposobami głoszenia oraz znaków liturgicznych dotyczących Uroczystości Objawienia Pańskiego. Łączą się z nią przyniesione przez magów, króli dary: mirra, kadzidło i złoto. Każdy z tym darów odczytywaliśmy poprzez jego symbolikę jako wezwanie, jakim znakiem – jako włączeni w misję Chrystusa- mamy być dla innych.

Rekolekcje zakończyły się Eucharystią. Na ofiarowanie, każdy z uczestników mógł wrzucić ziarnka kadzidła jako symbol tego elementu swego życia, trudu czy decyzji, którą dziś w sercu zanosi Panu… Pachnący dym towarzyszył nam do końca, kiedy podziękowaliśmy prowadzącym – p. Oli i ks. Adamowi za ten czas skupienia.