Przewodnik na Wielki Post transparent

Na drodze wiary nieustannie napotykamy przeróżne przeszkody (pokusy), które skłaniają nas do rozluźnienia lub zerwania więzi z Bogiem. Aby do tego nie dopuścić, nie trzeba skupiać się na walce z grzechem, ale na ufnym powracaniu do kochającego Boga pomimo pokus. Postawa takiej gotowości potrzebna jest zawsze, ale Kościół zachęca nas, aby szczególnie w Wielkim Poście odnowić ją i umocnić. Proponowane rozważania mają służyć temu właśnie celowi.

Jako reflektor, w świetle którego widać drogi powrotu do Boga mimo pokus, wykorzystane zostało Słowo Boże przeznaczone na kolejne niedziele Wielkiego Postu obecnie trwającego roku liturgicznego (B).

Pomocą w wysiłku nawrócenia podczas kolejnych tygodni Wielkiego Postu, oprócz przytoczonej Ewangelii oraz odsyłaczy do pozostałych czytań, mogą być zamieszczone krótkie streszczenia czytań, ich rozważanie skoncentrowane wokół konkretnej pokusy, dwa zadania i modlitwa…

Pobierz „Przewodnik na Wielki Post”