Projekt realizowany w ramach

Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko

Pomniki Historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwo kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnienie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego