Program ewangelizacji

Wartość: Iść i głosić Chrystusa.

Cel roku 2016/2017:

     Do końca czerwca 2017 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, uwrażliwia się na dar i misję wynikającą z chrztu św., poprzez  przeżywanie wydarzeń ogólnoparafialnych, a istniejące grupy sąsiedzkie na spotkaniach pogłębiają treści, zaś zaangażowani włączają się w realizację posłania chrzcielnego.

 

Uzasadnienie celu:

1)      Sakrament chrztu świętego przez większość wierzących nie jest rozumiany jako ogromny dar Boga i włączenie w misję Chrystusa. Dla dużej części „od głoszenia” Go są księża. Wygodniej i bezpieczniej jest pozostać na „kanapie”, krytykować niż się ruszyć. Zatrzymują strach oraz  skupienie na ograniczeniach. Niektórzy uważają, że się nie nadają, bo nie widzą zaproszenia do tego, by „działać w małości” swego życia.

2)      „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.” „(Pan) wezwał nas po imieniu i daje nam łaskę dalszego pisania Jego Ewangelii”. „Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka…jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.”

3)      Należy zatem stworzyć okazje do uświadomienia sobie prawdy o swej godności i tożsamości, do podjęcia decyzji, by „iść i głosić”, zrozumienia, jak to można robić oraz  przyjęcia stałej postawy głoszenia życiem.

Wydarzenia:

  • 2 października – chrzest jako obdarowanie
  • 20 listopada – chrzest jako udział w misji Chrystusa
  • 15 stycznia – Tajemnica Wcielenia – Bóg obecny w konkrecie
  • 26 marca – Chrystus obecny w moich ranach
  • 28 maja – Mój Boży ślad