Procesja z palmami transparent

14 kwietnia 2019 roku na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ks. proboszcz Adam Lewandowski na początku Eucharystii poświęcił palmy, które zostały przyniesione przez wiernych.