Na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale w widzialnej postaci. Nikt nie zna daty powtórnego Jego przyjścia. Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, Zbawiciel doprowadzi do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historii, jak pszenica i kąkol, rosły razem.

Podczas Sądu Ostatecznego, gdy Jezus objawi ukryte zamiary serc, czynnikiem decydującym o wejściu do Jego królestwa będzie miłość. Życie w jedności z Bogiem i ludźmi czyni nas gotowymi na spotkanie przychodzącego Pana. Na ile w moim sercu daję przestrzeń dla innych, nikogo nie wykluczając?