1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom celebracji Triduum Sacrum w Archikatedrze. Bóg zapłać księżom, zwłaszcza ks. Łukaszowi za przygotowanie grobu Pańskiego i ciemnicy, siostrom służebniczkom, szczególnie s. Irenie za przystrojenie katedry kwiatami, panom organiście i kościelnym, Chórowi Archikatedralnemu, lektorom i ministrantom oraz wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przebieg liturgii.
  2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę. Są one przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
  3. Codziennie podczas wieczornych nabożeństw odmawiana jest Nowenna do Bożego Miłosierdzia: dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00, w pozostałe dni o godz. 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  4. Najbliższa niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas. Pracownicy Caritas Archidiecezji Lubelskiej wezmą udział we Mszy św. o godz. 11.30.

Słowo życia:

Zmartwychwstał Chrystus, Pan nasz i nadzieja!

Śpiewajmy Panu całym swoim życiem radosne ALLELUJA. Złóżmy Mu hołd uwielbienia, wdzięczności i szczerego oddania oraz bądźmy dla siebie nawzajem świadkami nowego życia, opromienionego chwałą Jego zmartwychwstania.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, głośmy, że Chrystus zmartwychwstał i żyje pośród nas.

10 kwietnia 2023 r.