Pogrzeb katolicki

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii archikatedralnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez wlaściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii archikatedralnej)

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Informujemy uczestników pogrzebu, że w kaplicach cmentarnych Lublina w czasie Mszy św. pogrzebowej nie ma możliwości przystapienia do sakramentu pokuty z racji ograniczonego czasu pogrzebu. Spowiedź należy odbyć wcześniej np. w Archikatedrze lub w kościele oo. Kapucynów (spowiedź całodzienna).

Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • Msza św. w 30 dzień po śmierci
  • Msza św. w rocznicę śmierci
  • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • „Wypominki” w miesiącu listopadzie

W Archikatedrze 27 grudnia o godz. 19.00 jest odprawiana Msza św. za wszystkich zmarłych w danym roku.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.