Plan Wizyty Duszpasterskiej (Kolędy) transparent

Plan Kolędy w poszczególnych rejonach:kolęda rejon 1
kolęda rejon 2
kolęda rejon 3
kolęda rejon 6
Kolęda tabelka
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019 rejon VI
Kolęda 2019 ks. P Grzebalski