Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z lubelskich parafii transparent

Jest tradycja, że w Białym Tygodniu dzieci I Komunijne z parafii lubelskich nawiedzają nasze sanktuarium. Wraz z rodzicami zawierzają swoje życie wiary orędownictwu Matki Bożej Płaczącej. W tym roku  będziemy zaproszeni do przejścia przez Bramę Miłosierdzia, by uzyskać odpust zupełny. Zapraszamy. Zgłoszenia w kancelarii.