Patronalne Święto KSM transparent
W wigilię uroczystości Chrystusa Króla ks. Adam Bab – wikariusz biskupi do spraw młodzieży odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji Święta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym roku jest ono pod hasłem: „Idźmy, czyńmy uczniów!”. Słowo Boże wygłosił asystent archidiecezjalny KSM ks. Tomasz Gap.
W czasie liturgii złożone i odnowione zostały Przyrzeczenia oraz wręczone nowym Członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży znaczki i legitymacje.
Święto Patronalne jest idealnym czasem by przypomnieć sobie, że nie jesteśmy sami! I mimo poczucia wielkiej odpowiedzialności, która często na nas spoczywa, perspektywa korzyści, które płyną z podążania Drogą Chrystusową jest o wiele większa. Jest to czas przypominania sobie co znaczy „pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”, po to, aby słowo GOTÓW było codziennym wyrazem oddania się w ramiona Tego, który nas posłał.
Po eucharystii był czas na wspólne uwielbienie Jezusa trwając przed Najświętszym Sakramentem.