Panama w Archikatedrze transparent

W  dniach 22 – 27 stycznia odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży. Młodzi z wielu krajów świata, w tym także z Polski i z Lublina, udają się do Panamy. Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Chcemy wspierać młodych, by mogli przeżyć doświadczenie wspólnoty żywego Kościoła, dlatego w najbliższą sobotę, 19 stycznia, zapraszamy na czuwanie modlitewne, które rozpocznie się Eucharystią o godz. 19.00 i będzie trwało do godz. 21.00.

Panama_czuwanie w katedrze