Owoce Ducha Świętego – Wydarzenie parafialne transparent

1 października 2017 rozpoczęliśmy jedenasty rok odnowy naszej parafii. Tegoroczne wydarzenia poprowadzą nas do pełniejszego poznania Osoby i darów Ducha Świętego.

Zanurzone w wodzie drzewo z korzeniami symbolizuje życie człowieka, który żyje zgodnie z Prawem Pana, rozważa je, przyjmuje je i napełniony łaską Bożą wydaje dobre owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. To pragnienie można było wyrazić przez podjęcie osobistej decyzji życia według Ducha Bożego, gest zanurzenia ręki w „wodzie żywej” i uczynienia znaku krzyża, by „jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, wydawać owoc w swoim czasie” (Ps 1,3).