Ołtarz Świętego Michała Archanioła (dawna kaplica św. Aniołów- wezwanie bez zmian)

Ołtarz, podobnie jak i poświęcony temu świętemu obraz, znajduje się również po prawej stronie świątyni. Autorem obrazu przedstawiającego Świętego Michała Archanioła jest Jan Strzałecki (XIX w.)  Obraz stanowi wierną kopię obrazu Rafaela.

Michał Archanioł toczy walkę z szatanem przedstawionym jako brunatny smok.


Patrząc na ołtarz po prawej stronie widzimy drewnianą rzeźbę prezentującą św. Rocha (XIV w.) w stroju pielgrzyma. Święty dłonią wskazuje na ranę na kolanie, pilnuje go pies, wierny przyjaciel.

Po lewej stronie znajduje się rzeźba przedstawiająca św. Franciszka Ksawerego (1506-1552)


Freski:

Na sklepieniu podobnie jak w ołtarzu króluje św. Michał Archanioł.

Po prawej stronie widnieje scena ukazująca powrót młodszego Tobiasza do domu, stary Tobiasz siedzi z wyciągniętą ręką ku nadchodzącym.

W inskrypcji czytamy: ,,Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed Panem”.

Po drugiej stronie kaplicy Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie syna (św. Jana Chrzciciela). Cytat brzmi: ,,Nie bój się, twoja prośba została wysłuchana. Ja jestem Gabriel, który stoi przed Panem”.


W kaplicy tej znajduje się wejście do krypt.

Przy nim umieszczone jest epitafium śp. Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego. Zostało ono poświęcone w 1 r. jego śmierci.  Wykonano je przez firmę „Marmury Centrum” w Markuszowie wg projektu p. Zbigniewa Kotyłło. On też jest autorem portretu.

Natomiast na filarach umieszczone są epitafia biskupa Dzięcielskiego (1768-1893) i biskupa Wnorowskiego (1818-1885), którego pochowano w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.