Okres Bożego Narodzenia- porządek Mszy św. transparent

Porządek sprawowania Mszy św i nabożeństw w okresie Bożego Narodzenia:page0001
page0002