Obcowanie świętych to wspólnota wszystkich wiernych: nas – pielgrzymujących na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze się oczyszczają, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem w niebie. Oznacza też komunię osób w Chrystusie. Każdy czyn lub cierpienie w Nim i dla Niego przynosi owoce wszystkim.

Czy uświadamiam sobie, że mogę ofiarować dobry czyn, modlitwę, cierpienie, Mszę świętą za przebywających w czyśćcu, wypraszając im darowanie kary?