Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem. Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką Jego Syna i jako pełna łaski od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Maryja wypowiedziała swoje TAK na Słowo Boże i przez swoje posłuszeństwo współpracowała w dziele naszego zbawienia. Macierzyństwo duchowe Maryi rozciąga się na wszystkich ludzi (por. KKK 501,508-511).

Jezus na krzyżu w osobie Jana dał nam Maryję za Matkę. Uczeń wziął Ją do siebie (por. J 19,27). W jakich sprawach i relacjach jest mi najtrudniej pełnić wolę Bożą? Czy wtedy powierzam się Maryi, pragnąc naśladować Jej pokorę i posłuszeństwo?