Dies Ecclesiae – Wydarzenie Parafialne transparent

2 maja 2021 r. w piątą Niedzielę Wielkanocną, w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było pobudzenie wiernych do ucieszenia się wspólną obecnością na Mszy świętej i uświadomienie sobie, że to Jezus zwołuje nas -tak różnych- byśmy razem jako Jego Ciało- Kościół świętowali Dzień Pański.

Często nie rozumiemy Kościoła ani swego miejsca w nim. Nie czujemy przynależności oraz więzi z parafią. To może rodzić w nas obojętność, a nawet wrogość. Dlatego na nowo trzeba nam sobie przypomnieć, że sekretem żywotności Kościoła jest obecność w nim Jezusa. Natomiast niedziela stanowi pamiątkę dnia zmartwychwstania oraz dzień świętowania żywej obecności Zmartwychwstałego pośród nas wierzących.

W niedzielę w prezbiterium katedry ustawiony został krzyż, na którym – na zakończenie każdej Mszy świętej – wystawiona była monstrancja, przypominająca krzew winny. Tak jak gałązki krzewu oplatają Najświętszy Sakrament, tak też i my powinniśmy trwać przy Jezusie Chrystusie, od Którego mamy czerpać i Którym mamy się karmić – mówił ks. Grzegorz.
Po mszy można było zostać na chwilę osobistej modlitwy oraz podziękowania za dar wszczepienia w Kościół Święty. Pomocą w modlitwie mogły być przygotowane fragmenty z Pisma Świętego.