1.      Dziś z racji Święta Świętej Rodziny o godz. 10.00 odprawimy Mszę świętą w intencji małżeństw i udzielimy im specjalnego błogosławieństwa.

2.      W poniedziałek 27 grudnia wypada Uroczystość św. Jana Ewangelisty – Patrona tej świątyni  – nasz odpust parafialny. Zapraszamy na uroczystą sumę o godz. 11.30.  Mszę świętą o godz. 19.00 odprawimy w intencji wszystkich zmarłych, którzy odeszli od nas w mijającym 2021 roku, godzinę wcześniej za tych zmarłych odmówimy różaniec. Przez cały dzień, podczas każdej Mszy świętej, będziemy święcić wino.

3.      W piątek ostatni dzień kalendarzowego roku. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta oraz nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Przed Bogiem, który jest Panem czasu uklękniemy i przeprosimy za wszelkie zło minionego roku, następnie podziękujemy w uroczystym Te Deum za wszelkie łaski otrzymane od Boga oraz poprosimy, byśmy następny rok przeżyli w duchu zawierzenia Opatrzności Bożej. Na ten dzień wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku.

4.      W sobotę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze święte będziemy odprawiali: pierwszą o godz. 7.00, pozostałe Msze święte w porządku niedzielnym.

5.      Wszyscy, którzy pragną, by kapłan nawiedził ich dom z wizytą duszpasterską prosimy, by zgłaszali się telefonicznie do kancelarii w celu ustalenia terminu kolędy.

 

Słowo życia

Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci

Chrystus Pan pragnie z nową mocą zamieszkać w naszych rodzinach, napełniać je swoim pokojem i umacniać w miłości. Każda rodzina, która zaprosi Chrystusa do swojego domu zajaśnieje radością życia i potęgą Jego miłości.Umocnieni Bożym błogosławieństwem przyobleczmy się w dobroć i pokorę, cichość i cierpliwość, przebaczenie i miłosierdzie, aby życie Jezusa objawiło się w naszych rodzinach.