Niedziela Chrztu Pańskiego transparent

Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: „O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: „O wiarę!” (KKK 1253)

Dziś w Niedzielę Chrztu Pańskiego podziękujmy Miłosiernemu Ojcu za dar chrztu świętego i za wszystkich, dzięki którym możliwe stało się moje wejście na drogę wiary.

∗∗∗

Panie Boże, dziękuję Ci za ludzi, którzy tworzą drzewo genealogiczne mojej wiary. Dziękuję za doświadczenie miłości do Ciebie, które mi przekazali. Zmarłym daj obiecane niebo, a żywym błogosław.

Proszę Cię, Panie, by moje drzewo wiary dalej rosło i dojrzewało posłuszeństwem Twojej woli, bym chciał i potrafił przekazać wiarę tym, którzy idą po mnie. Amen