1. Trwa wizyta duszpasterska. Odwiedzamy domy, do których zostaliśmy zaproszeni oraz wieczorem odprawiamy Mszę świętą w intencji mieszkańców poszczególnych rejonów. Modlitwą ogarniamy potrzeby wszystkich rodzin: dziękujemy Bogu za nowonarodzone dzieci, zawarte związki małżeńskie, a także miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych. Po liturgii każdy może otrzymać kapłańskie błogosławieństwo. Jest też wspólny śpiew kolęd, modlitwa przed obrazem Matki Bożej. Kolędowe spotkanie kończymy Apelem Jasnogórskim. W tym tygodniu w poniedziałek zapraszamy mieszkańców V rejonu (wizytę duszpasterską odbywa tam ks. Piotr Skwira). We wtorek 11 stycznia zapraszamy mieszkańców VI (opiekę duszpasterską sprawuje ks. Krzysztof Flis), zaś w środę 12 stycznia prosimy mieszkańców VII rejonu (za ten rejon odpowiedzialny jest   Piotr Wojtysiak).
  2. Przez najbliższe niedziele w naszym sanktuarium będą odbywały się koncerty kolęd Ars Chori. Szczegółowy program znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Zapraszamy.

 

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

 

Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył każdego z nas z Chrystusem w sakramencie chrztu świętego. Uwielbiajmy Boga za ten dar, podążając za Chrystusem w naszym życiu, a niebo będzie wciąż otwarte dla nas i zobaczymy jak wielka jest potęga Bożej miłości.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.