1. Słowo Metropolity Lubelskiego po odejściu śp. Bpa Ryszarda Karpińskiego.
  2. Trumna z ciałem śp. bpa Ryszarda będzie wprowadzona do archikatedry w piątek 12 stycznia o godz. 16.00. Odśpiewamy nieszpory i odmówimy różaniec. Przy bocznym ołtarzu jest wyłożona księga kondolencyjna.
  3. Przez najbliższe trzy niedziele zapraszamy na cykl koncertów kolęd po tytułem Ars Chori. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. godz. 13.00 i po liturgii wystąpią chóry: Szczygiełki Średnie z Poniatowej, Szpaczki z Kraczewic i Akademicki Chór Dziecięcy Pueri Nostri [więcej].
  4. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 17:00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej FeelHarmonia z towarzyszeniem wokalistów [więcej]. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Szczegóły znajdziemy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
  5. Dobiega końca wizyta duszpasterska. Wszystkim, których domy odwiedziliśmy, dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary. Gdyby do kogoś ksiądz nie dotarł po kolędzie, prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii w celu umówienia odwiedzin kolędowych.

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

Jezus w sakramencie chrztu wszedł w nasze życie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Boga. Każdego dnia wzywa nas, abyśmy słowem i czynem ogłaszali, że On jest naszym Panem i dziękowali Mu za dzieła Jego miłości.

Oddajmy Bogu chwałę i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.

7 stycznia 2024 r.