1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją szopka, choinki i śpiew kolęd towarzyszyć nam będą do 2 lutego.
  2. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, które są przeznaczone na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań i powołanych.
  3. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. Wszystkim, których domy odwiedziliśmy, dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Składamy także serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary. Gdyby do kogoś ksiądz nie dotarł po kolędzie, prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii w celu umówienia odwiedzin kolędowych.

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

Jezus w sakramencie chrztu wszedł w nasze życie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Boga. Każdego dnia wzywa nas, abyśmy słowem i czynem ogłaszali, że On jest naszym Panem i dziękowali Mu za dzieła Jego miłości.

Oddajmy Bogu chwałę i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.

 8 stycznia 2023 r.