1. W środę podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  2. W piątek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Codziennie o godz. 18.30 w archikatedrze odprawiane będą nabożeństwa o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Szczegółowy program spotkań ekumenicznych w Lublinie znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Natomiast już w czwartek będziemy obchodzić Dzień Judaizmu. Zapraszamy do Seminarium Duchownego na modlitewne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 16.00.
  3. W przyszłym tygodniu odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży. Młodzi z wielu krajów świata, w tym także z Polski i z Lublina, udają się do Panamy. Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Chcemy wspierać młodych, by mogli przeżyć doświadczenie wspólnoty żywego Kościoła, dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy na czuwanie modlitewne, które rozpocznie się Eucharystią o godz. 19.00 i będzie trwało do godz. 21.00.
  4. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. Wszystkim, których domy odwiedziliśmy dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy zorganizowali po kolędowe spotkania sąsiedzie.

 

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

 

Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył każdego z nas z Chrystusem w sakramencie chrztu świętego. Uwielbiajmy Boga za ten dar, podążając za Chrystusem w naszym życiu, a niebo będzie wciąż otwarte dla nas i zobaczymy jak wielka jest potęga Bożej miłości.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.