1. W czwartek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania. Po liturgii zapraszamy na Szkołę Słowa Bożego.
  2. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Codziennie o godz. 18.30 w archikatedrze odprawiane będą nabożeństwa o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Szczegółowy program spotkań ekumenicznych w Lublinie znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Natomiast już w czwartek, w ramach o Lubelskich obchodów Dnia Judaizmu, zapraszamy do Seminarium Duchownego na modlitewne spotkanie które rozpocznie się o godz. 16.30.
  3. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. Wszystkim, których domy odwiedziliśmy dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy zorganizowali po kolędowe spotkania sąsiedzie.

 

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

 

Jezus w sakramencie chrztu wszedł w nasze życie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Boga. Każdego dnia wzywa nas, abyśmy słowem i czynem ogłaszali, że On jest naszym Panem i dziękowali Mu za dzieła Jego miłości.

Oddajmy Bogu chwałę i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.