1. Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, wierni gromadzą się na wieczornych Mszach świętych sprawowanych w intencji  mieszkańców poszczególnych rejonów. Modlitwą ogarniamy potrzeby wszystkich rodzin: dziękujemy Bogu za nowonarodzone dzieci, zawarte związki małżeńskie, a także miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych. Po liturgii każdy może otrzymać kapłańskie błogosławieństwo. Jest też wspólny śpiew kolęd, modlitwa przed obrazem Matki Bożej. Kolędowe spotkanie kończymy Apelem Jasnogórskim. W tym tygodniu na poniedziałek zapraszamy mieszkańców VI rejonu. (w ub. roku z wizytą duszpasterską był tam ks. Grzegorz Grabarczyk). We wtorek 12 stycznia zapraszamy mieszkańców VII rejonu (opiekę duszpasterską sprawuje ks. Piotr Wojtysiak).
  2. Przez najbliższe dwie niedziele w naszym sanktuarium będą odbywały się koncerty kolęd Ars Chori. Szczegółowy program znajdziemy na tablicy ogłoszeń. Zapraszamy.

 

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

 

Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył każdego z nas z Chrystusem w sakramencie chrztu świętego. Uwielbiajmy Boga za ten dar, podążając za Chrystusem w naszym życiu, a niebo będzie wciąż otwarte dla nas i zobaczymy jak wielka jest potęga Bożej miłości.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan