1. Aby umożliwić wiernym pielgrzymującym do bramy miłosierdzia korzystanie z łask Roku Świętego, od dnia jutrzejszego przez wszystkie dni zwykłe aż do 20 listopada br. o godz. 12.00 w kaplicy Najświętszego Sakramentu będzie udzielana Komunia św. Przyjęcie Komunii świętej jest jednym z pięciu warunków uzyskania odpustu zupełnego. Niech gest przechodzenia „drogą miłosierdzia” pobudza nas do czułości i dobroci wobec bliźnich: dobre i łagodne słowa, zapominanie krzywd, proste pocieszanie, dzielenie się nadzieją, modlitwa za konających.
2. W czwartek, 14 stycznia, o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Judaizmu poprzedzający Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan. Spotkanie modlitewne odbędzie się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym o godz. 16.00. Zapraszamy.

Słowo życia:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył każdego z nas z Chrystusem w sakramencie chrztu świętego. Uwielbiajmy Boga za ten dar, podążając za Chrystusem w naszym życiu, a niebo będzie wciąż otwarte dla nas i zobaczymy jak wielka jest potęga Bożej miłości.
Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.