Bóg stworzył niebo i ziemię. Te dwie rzeczywistości opisują cały świat materialny i duchowy. Ziemia jest budulcem świata roślin i zwierząt. Do niej także przynależy człowiek, którego zadaniem jest roztropne korzystanie z jej dóbr. Proces stwórczy wciąż trwa, zmierzając do przemiany ku „nowej ziemi i niebu”. Bóg wzywa mnie do wzięcia odpowiedzialności za „mój kawałek” świata. Mogę uczynić go gorszym, wręcz dewastować albo używać tylko dla siebie, kosztem innych, albo podjąć współpracę zgodnie z zamysłem Bożym.

Co czynię z moim „kawałkiem świata’? (dom, sąsiedztwo, praca, ojczyzna)