Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa Bożego. Aby wejść do niego, trzeba przyjąć naukę Jezusa. Jego słowa wzywają nas do nawracania się każdego dnia i zawierzenia Bogu.

W słowie Bożym, którego słucham (lub czytam), mówi do mnie sam Bóg.

Co sprawia, że to słowo Boga żywego staje się we mnie martwe:

  • niewiara w obecność i działanie Boga w moim życiu
  • zabieganie i troski codziennego życia zagłuszające ciszę serca
  • lęk przed radykalizmem, przywiązanie do grzechu?