Na końcu czasów urzeczywistni się w pełni zamysł Boga Stwórcy zjednoczenia ludzi z Nim i pomiędzy sobą. Cały wszechświat będzie odnowiony. Jednak oczekiwanie nowej ziemi i nowego nieba nie zwalnia nas z obowiązku już teraz przekształcania świata na bardziej Boży i ludzki.

Każda myśl, słowo i czyn dokonane z miłości wpisuje się w zamysł odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Na ile przyglądam się moim intencjom i w codziennym rachunku sumienia poprzez akt żalu oczyszczam je, powierzając się Bogu?