Msza św. z obrzędem przyjęcia do służby liturgicznej transparent

18 czerwca 2023 roku w archikatedrze lubelskiej 8 kandydatów złożyło swoje przyrzeczenia i przystąpili do grona ministrantów.

Eucharystii  przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Kwiatkowski, Opiekę duszpasterską nad ministrantami w parafii św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty otacza ks. Łukasz Trzciński. Oprawę muzyczną przy współpracy z organistą Panem Stanisławem Maryjewskim uświetniła wspólnota neokatechumenalna.