Uczucia (emocje, poruszenia wrażliwości) to naturalne składniki psychiki ludzkiej, które skłaniają do działania lub niedziałania. Same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym razie są złe.

Emocje i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady.

Doznaję wielorakich uczuć (np. miłości, nienawiści, lęku, radości, smutku, gniewu). Gdy się pojawiają – nie są ani dobre, ani złe. Czy jestem świadomy istniejących we mnie uczuć? Czy decyzją woli podporządkowuję je dobru, czy złu?