Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy. To społeczność hierarchiczna i Mistyczne Ciało Chrystusa, utworzone z elementu Boskiego i ludzkiego. Dlatego jest misterium, czyli tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara.

Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki Ducha Świętego, który buduje, ożywia i uświęca Kościół, by stawał się narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem. Kościół jest także na tym świecie sakramentem zbawienia, przez który Jezus ukazuje i realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka.

Jakie mam skojarzenia ze słowem: Kościół?  Kościół to oni (hierarchia)? Kościół – świątynia? Kościół to także ja?