Całe życie Chrystusa jest tajemnicą, czyli misterium. Przez słowa i czyny, sposób bycia, milczenie i cierpienia Jezus objawia miłość Boga ku nam. Wszystko, co Jezus przeżył, miało na celu odkupić nas i skierować do pełni życia z Bogiem. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas, abyśmy mogli wszystko przeżywać w Nim i aby On przeżywał to w nas.

Od chwili chrztu św. zostaliśmy włączeni (zanurzeni) w życie Boga. Dobry Bóg Ojciec pragnie mocą Ducha Świętego, ukształtować w nas obraz swojego Syna przez wszystko: przez zwyczajne wydarzenia, każde doświadczenie, poruszenie wewnętrzne, każdą relację, w jakiej się znajdujemy.

Czy dostrzegam obecność Boga w moich codziennych doświadczeniach? Czy odkrywam Jego zamysł?