Informacja o przygotowaniu do małżeństwa

 1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
 2. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej (np. archikatedralnej), wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
 3. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
  • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,
  • świadectwo religii z ostatniej klasy.

  Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.

 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (informacja o terminach  w kancelarii),
  • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
  • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
 1. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • indeks katechez przedmałżeńskich,
  • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w kościele nieparafialnym (np. akademickim KUL na terenie parafii archikatedralnej), wówczas narzeczeni spisują najpierw akt małżeństwa w kancelarii parafialnej, a następnie otrzymują pisemne zezwolenie na ślub w innym kościele czyli tzw. delegację.
 2. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Informacje o naukach przedmałżeńskich w parafiach lubelskiego śródmieścia:

KURSY DLA NARZECZONYCH.page1

 KURSY DLA NARZECZONYCH.page2

Terminy konferencji przedślubnych w naszej parafii w 2018/2019 roku:

7 VII – 28 VII, 2018 środa, godz. 20.00  – metoda wykładowa

6 X – 3 XI 2018, sobota, godz. 9.00 – metoda warsztatowa

16 I – 13 III 2019, środa, godz. 18.30 – wieczory dla zakochanych

4 V –  1 VI 2019, sobota, godz. 9.00 – metoda warsztatowa

10 VII – 31 VII 2019, środa, godz. 20.00  – metoda wykładowa

5 X – 27 X 2019, sobota, godz. 9.00 – metoda warsztatowa

***

Warsztaty…

Nauki przedmałżeńskie prowadzone metodą warsztatową obejmują 5 spotkań (około 3 godzin). Liczba uczestników jest ograniczona do około 7 par narzeczeńskich plus osoby prowadzące. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, dającymi możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i słuchania innych. Metoda ta ułatwia poznawanie siebie nawzajem, swoich potrzeb, oczekiwań i problemów. Ważnym elementem nauk jest czas między spotkaniami, który może być przeznaczony na rozmowy narzeczonych na temat treści poruszanych na spotkaniach w oparciu o teksty, które otrzymują do domu.

Wieczory dla Zakochanych…

To program przygotowujący do Sakramentu Małżeństwa. Podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Praca ma charakter warsztatowy. Wieczory oraz Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.