Informacja o przygotowaniu do małżeństwa

 1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Badanie kanoniczne narzeczonych w kancelarii, przeprowadza się w parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, czyli w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt (kan. 1115). Kanoniczne zamieszkanie nie jest tożsame z cywilnym zameldowaniem osoby. Stąd też parafią uprawnioną do przeprowadzenia badania jest wyłącznie ta, na terenie której rzeczywiście mieszka przynajmniej jedno z nupturientów (a nie parafia urodzenia, chrztu lub pochodzenia).
 2. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej (np. archikatedralnej), wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron. Po udzieleniu zezwolenia obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, chyba że będzie ono zawierane w kościele nieparafialnym (rektoralnym lub zakonnym) – w takim przypadku protokół przedmałżeński winien być sporządzony w parafii zamieszkania któregoś z nupturientów i wystawiona tzw. „licencja”. Na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych naelży się telefonicznie umówić.
 3. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
  • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,
  • Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej (indeksy),

  Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.

 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (informacja o terminach  w kancelarii),
  • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
  • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
 1. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • wygłoszone zapowiedzi
  • inne brakujące dokumenty
 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w kościele nieparafialnym (np. akademickim KUL, u oo. Dominikanów, na terenie parafii archikatedralnej), wówczas narzeczeni spisują najpierw akt małżeństwa w kancelarii parafialnej archikatedry na podstawie licencji, a następnie otrzymują pisemne zezwolenie na ślub w innym kościele czyli tzw. delegację.
 2. Z zasady świadkami zawarcia małżeństwa winni być katolicy.  Przy zawarciu małżeństwa mieszanego jednym ze świadków może być ochrzczony niekatolik.
 3. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Informacje o naukach przedmałżeńskich w parafiach lubelskiego śródmieścia:

 

 Terminy konferencji przedślubnych w naszej parafii: 2023-24

wieczory dla zakochanych:(środa, godz. 18.30)

17.01 – 13.03 2024 r.

wykłady:

05.07 – 02.08. 2023r. (środa, godz. 20.00)

warsztaty (sobota godz. 9.00)

6. 06 – 03.06

07.10 – 04.11

Parafia św. Michała Archanioła w Lublinie:

następujące terminy nauk przedmałżeńskich (grupy zamknięte):

I kurs: 02 II – 16 III 2023

II kurs: 23 III – 11 V 2023

***

Warsztaty…

Nauki przedmałżeńskie prowadzone metodą warsztatową obejmują 5 spotkań (około 3 godzin). Liczba uczestników jest ograniczona do około 7 par narzeczeńskich plus osoby prowadzące. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, dającymi możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i słuchania innych. Metoda ta ułatwia poznawanie siebie nawzajem, swoich potrzeb, oczekiwań i problemów. Ważnym elementem nauk jest czas między spotkaniami, który może być przeznaczony na rozmowy narzeczonych na temat treści poruszanych na spotkaniach w oparciu o teksty, które otrzymują do domu.

Wieczory dla Zakochanych…

To program przygotowujący do Sakramentu Małżeństwa. Podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Praca ma charakter warsztatowy. Wieczory oraz Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.