To grupa chłopców pragnących poświęcić swój czas Panu Bogu przy ołtarzu. Dbają o piękno liturgii. Spotykają się co tydzień na zbiórkach. Biorą udział w różnych zawodach sportowych oraz wyjazdach.

Spotkania:

każda sobota godz. 10.00 zakrystia katedralna

Kontakt do opiekuna:

ks. Łukasz Trzciński

lptrzcinski@gmail.com