Międzynarodowy ruch ludzi świeckich zakorzeniony w duchowości maryjnej. Przez modlitwę i pracę apostolską chce głosić Chwałę Bożą i dążyć do osobistej świętości swoich członków, powierzając się Duchowi Świętemu.

Spotkania:

poniedziałek
godz. 16:30
Świetlica Jubileuszowa przy kancelarii parafialnej