Msza wotywna w intencjach zbiorowych
piątek: 9: 00