Kruchta

W przedsionku jest jeszcze trzy freski Mayera. Pierwszy przedstawia biblijną scenę jak Chrystus wypędza przekupniów ze świątyni.

Postawa Jezusa jest pełna grozy. Napis brzmi: ,,Dom mój, domem modlitwy”.


Drugi fresk, po lewej stronie wejścia ukazuje modlitwę faryzeusza i celnika. Artysta pragnie przypomnieć nam, jaką modlitwę Bóg przyjmuje, a jakiej się brzydzi.


Po prawej stronie od wejścia (wyjścia) widnieje trzeci fresk prezentujący, scenę z czasów apostolskich: św. Piotr wspiera ślepca, uzdrawiając go. Napis brzmi: ,,Co mam, to ci daję”.

Kończąc dzieło Mayer podpisał się w przedsionku świątyni: JOSEPHUS MEYER PINXIT 1756 – 57.


W przedsionku znajduje się kilka pomników:

1. Pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej, wśród których było 26 rozstrzelanych, 29 umęczonych w obozach koncentracyjnych. Tablica ta jest darem serca kapłanów diecezji lubelskiej. Wśród zamordowanych jest bł. bp Goral, któremu oddzielnie poświęcono w katedrze ołtarz.

2. Pomnik wykonany z czarnego marmuru dębnickiego w stylu barokowym, poświęcony jest pamięci Wojciecha na Bieniawie Pruszak Bieniowskiego, zmarłego w 1731r.

3. Pomnik wykonany w stylu renesansowym poświęcony jest rycerzowi Karolowi Leśniowolskiemu, który ufundowała jego żona, Katarzyna Parysówna.

U góry, zachowany medalion przedstawia św. Marcina na koniu.

4. Następna płyta poświęcona jest ks. Koziejowskiemu.

5. Kolejna zaś czci pamięć ks. Jana Dymowskiego, proboszcza parafii w Kumowie, fundatora epitafium bpa Dzięcielskiego.

6. Po drugiej stronie kruchty pozostały tylko ozdoby po jakimś pomniku.

7. Tu znajduje się kopia Całunu Turyńskiego. Została ona wykonana na barwnym papierze światłoczułym  z oficjalnych negatywów, naniesiona na płótno i uplastyczniona. Pobłogosławiona przez św. Jana Pawła II 19 maja 2003 r.