Kościół, mimo że obejmuje grzeszników, sam jest święty, ponieważ jego twórcą jest Najświętszy Bóg. Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić. Duch Święty ożywia Kościół swoją miłością. Kościół, a my w nim, ciągle jednak potrzebujemy oczyszczenia na drodze do świętości.

Czy potrafię dostrzec i zachwycić się Kościołem, który jest święty dzięki obecności Boga? Na ile moja osobista droga wiary przyczynia się do umocnienia świętości Kościoła?