Kościół jest katolicki, czyli powszechny, uniwersalny. Jego powszechność wynika z obecności w nim Chrystusa, który odkupił wszystkich ludzi. Jezus posyła nieustannie uczniów do wszystkich narodów, by ich zjednoczyć z Sobą.

Jestem cząstką Kościoła powszechnego. Jak często modlę się za ludzi z różnych kontynentów, o których słyszę w mediach?