Komunia św. w Roku Miłosierdzia transparent

Aby umożliwić wiernym pielgrzymującym do bramy miłosierdzia korzystanie z łask Roku Świętego, od 11 stycznia przez wszystkie dni zwykłe aż do 20 listopada br. o godz. 12.00 w kaplicy Najświętszego Sakramentu będzie udzielana Komunia św. Przyjęcie Komunii świętej jest jednym z pięciu warunków uzyskania odpustu zupełnego.

Ponadto Komunię świętą można przyjąć podczas porannych Mszy świętych od godz. 6.30 co pół godziny do 9.00 oraz wieczorem o godz. 19.00.

∗∗∗

Ojcze Święty,

bogaty w miłosierdzie i wielki w miłości,

wielbimy Cię z całego serca

i składamy dzięki za nad obfitość Twoich darów.

Spójrz na nas, którzy otworzyliśmy Drzwi Święte

i radośnie rozpoczęliśmy czas Jubileuszu.

Daj, prosimy Cię,

tym wszystkim, którzy przekroczą Drzwi Miłosierdzia,

z żalem za grzechy, odnowioną gorliwością i synowską ufnością,

naprawdę doświadczyć Twojej ojcowskiej czułości

i otrzymać łaskę przebaczenia

by byli świadkami, w słowach i czynach,

oblicza twojego Miłosierdzia,

Jezusa Chrystusa, naszego Pana,

który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.