Komunia św. na rękę transparent

Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę, jako wyraz braterskiej miłości i rozsądku.

By przyjąć Pana Jezusa, prosimy ustawić się procesyjnie na środku katedry.

Dłonie składamy na krzyż – lewą dłoń na prawą,  a potem prawą dłonią podnosimy Komunię świętą do swoich ust.

Wcześniej dłonie należy zdezynfekować środkiem znajdującym się w kruchcie archikatedry.

Wiernych, pomimo to, pragnących przyjąć Komunię św. do ust,

prosimy o podejście do bocznych ołtarzy, tam kapłani podejdą,

po uprzednim udzieleniu komunii św. osobom przyjmującym na rękę.